’Kodin roskatiede’

Kodin garbologiaa ympäristötaideprojektissa kartoitetaan sekajätteeseen heitettyjä kodin aarteita ja retkeillään roskisdyykkareiden jalanjäljissä Helsingissä, Barcelonassa, Pietarissa ja Kanadan Quebecissä. Työssä pureudutaan länsimaiseen arkeen ja kulutustottumuksiin. Roskaretkien synnyttämät teokset ovat valokuvia, installaatioita ja päiväkirjoja.

Sivuvalikkossa on lyhyt esitys 1990-luvulla tehdystä ympäristöprojektista ROSKAA, erään kaatopaikan arkeologiaa, jossa taiteilijat kaivautuvat käytöstä poistetun jättikaatopaikan sisuksiin. (pääsivun oikea laita, klikkaa kuvarypästä).

Oikean laidan kuvia/ tekstejä klikkaamalla avautuu teoksia / linkkejä →→
Sivuston
kuvat ovat klikattavissa suurempaan kokoon.
Turkoosinsiniset tekstit toimivat linkkeinä.

©Timo P. Vartiainen (Kuvien käytöstä ota yhteyttä, kiitos).

 

Home Garbology Environmental Art Project studies what kind of treasures families put into general waste bins; in the project, I follow the steps of waste pickers in Helsinki (Finland), Barcelona (Spain), Quebec (Canada) and St. Petersburg (Russia). The project looks at Western everyday life and consumer habits. The works involve several fields of art from photographs to installations and diaries.
The side menu contains a selection of material from the environmental project RUBBISH: The Archaeology of a Dump (1992–2008), in which the artists dug themselves into the inside of a gigantic dump that had been closed down.

You can enlarge the photos of the website by clicking them. You can see the content of the links by placing the cursor on the link.

© Timo P. Vartiainen

 

Kutsari-Kluuvingall

Garbologia, “roskatiede” on arizonalaisen arkeologi William Rathjen (1945–2012) 1970-luvulla lanseeraama termi arkeologiasta, joka tutkii tämän päivän ihmisen jättämiä jälkiä, roskaa ja kaatopaikkoja. Kodin Garbologiaa -ympäristötaideprojektissa kartoitetaan nykyihmisen arkea ja kulutustottumuksia, kohteena poisheitetty kodin roska, ennen sen joutumista kaatopaikalle tai nykyään poltettavaksi. Tänään pois heitetty roskapussi voi olla yhtä kiinnostava ja tärkeä kohde kuin esihistoriallinen tunkio; roskapussimme sisältö
voi kertoa meistä ilmeikkäämmin ja totuudenmukaisemmin kuin itse koskaan haluaisimme tunnustaa.
Jäljitin roskaa Helsingissä, vierailulla Barcelonassa ja Pietarissa sekä asuen taiteilijayhteisö Médusen residenssissä Kanadan Québecissa. Projektini tuo näkyviin roskankerääjiä, sekajätteestä löydettyjä aarteita ja arjen esineitä sekä Roskisdyykkarin päiväkirjan.

Tietenkin olin seikkaillut jo pikkupoikana 1970-luvun perinteisellä kaatopaikalla. 1980-luvun alussa olin töissä arkeologisella kaivauksella ja vaikutuin rautakautisesta asuinmäestä ja viikoista elokuisella niityllä. Taideopiskelijana 1980-luvulla tein painografiikkaa käyttäen aineksina roskaa. Tästä kaikesta innoittuneena, sekä pioneeri -Rathjen esimerkistä, teimme 1992 tanskalaisen maisema-arkkitehti Henrik Jensenin kanssa ”arkeologisen kaivauksen” 1980 käytöstä poistetulla kaatopaikalla Helsingin Iso-Huopalahdessa. Tuo projekti nosti päivänvaloon kaatopaikan sisuksissa v:sta 1978 asti maannutta oudon hyväkuntoista esineistöä ja ruokaa. Kodin garbologiassa olen kiinnostunut siitä kun kodin tavaroista on juuri tullut ”roskaa” ja ne ovat vielä pelastettavissa, ja käyttökelpoisia.

Taiteilijana olen tehnyt mm. pitkiä kävely- ja liftausmatkoja pitkin Eurooppaa sekä muuta ulkoilmataidetta, monialaisesti. Taiteeni taustalla on ympäristöaktivismia ja luontoharrastuksia alkaen 1970-luvulta.

K I I T O S !
Koneen Säätiö (työskentely 2012–2013), Suomen Kulttuurirahasto (näyttely 2014)
ja Alfred Kordelinin säätiö (työskentely 2018).
Dan Hastings (Montreal), Anni Kytömäki (Nokia), Mari Räsänen (Helsinki), Montserrat Vendrell (Barcelona), Maarit Verronen (Helsinki) ja monet muut projektini kohottajat.

 

Omakuva-Montreal

T. P. Vartiainen in Montreal, Canada

Garbology, “the study of refuse” is a term launched by archaeologist William Rathje (1945–2012) from Arizona in the 1970s; it refers to archaeology that studies the traces people leave, that is, rubbish and dumps. In the environmental art project Home Garbology, I survey the everyday lives, consuming habits and self-deception of today’s people by focusing on the rubbish that families throw away before it ends up in a dump or incinerator. A trash bag that is thrown away today can be as interesting and important as a pre-historic refuse heap. The content of our garbage bag can tell about us more vividly and truthfully than we would ever want to do ourselves.
I traced rubbish in my home town Helsinki, on a visit to Barcelona and St. Petersburg, and while living in an artists’ community in Quebéc City, Canada. My project makes many things visible: waste pickers, treasures and everyday objects found in general waste, and my Dumpster Diver’s Diary.

Of course, I ventured into a traditional dump of the 1970s already as a little boy. In the early 1980s, I worked at an archaeological excavation – and was impressed by the Iron Age dwelling site and the weeks I spent on the August meadow. When I studied art in the 1980s, I did prints with rubbish as my material. Inspired by all this and the example of the pioneer Rathje, I did, in 1992 and together with the Danish landscape architect Henrik Jensen, “an archaeological excavation” at a dump that had been closed down in Helsinki. The project brought into daylight many objects and food stuffs that were in surprisingly good condition after having lain in the dump since 1978. In Home Garbology, I am interested in things from people’s homes that have just turned into “rubbish” but can still be saved and used.

My art springs from my background: I have been an environmental activist and nature enthusiast since the 1970s. As an artist, I have carried out, for example, long trekking and hitchhiking projects in several parts of Europe; I have also made other types of outdoor art, with engagement in many fields of art.

THANKS TO:
Financial support: Kone Foundation (working 2012–2013), Finnish Cultural Foundation (exhibition 2014) and Alfred Kordelin Foundation (working 2018).
Dan Hastings (Montreal, Canada), Anni Kytömäki (Nokia, Finland), Mari Räsänen (Helsinki, Finland), Montserrat Vendrell (Barcelona, Spain), Maarit Verronen (Helsinki, Finland) and many others who have supported my projects.


 

 

 

kierra%cc%88tys-pannumyssy3

Joku vippaa tavaran sekajäteroskiin,
taiteilija onkii sen ylös,
liittää sen kokoelmaansa,
rakentaa siitä näyttelyn,
löytää ihmisiä,
jotka antavat poisheitetylle comebackin.

Sivulle pääset klikkaamalla Poisheitetyn comeback tai pääsivulta.


 

 

L U K E M A T T O M I A  K I R J O I T U K S I A

ANNI_alkup25huhti

Kolmen kirjoittajan tekstitaidetta avautuu klikkaamalla lukemattomia kirjoituksia.

A n n i  K y t ö m ä k i  :  H y d r a u l o s
M a r i  R ä s ä n e n  :  H e i t t ä ä  p o i s
M a a r i t  V e r r o n e n  :  T u r h a t  a s i a t ,  m a t k a k e r t o m u s

 


 

Suomi Finland 100 –työ toteutui 12 dyykin sarjana suomalaisina
juhlapäivinä Suomen sadan vuoden itsenäisyyden juhlavuonna 2017.
Sivulle pääset klikkamalla Roska on luksusta tai pääsivun oikeasta
laidasta. Dyykkisarja nähtiin livenä Helsingin taidemuseon HAM
kulmassa 19.1.–25.3. 2018, kts. näyttelydokumentti: HAMkulma.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Mainokset