’Kodin roskatiede’

Kodin garbologiaa -ympäristötaidetyössä kartoitetaan sekajäte- ja kierrätyslaatikoihin hylättyjä kodin aarteita ja retkeillään roskisdyykkareiden jalanjäljissä Helsingissä, Barcelonassa, Pietarissa ja asuen Kanadan Quebecissä taiteilijayhteisö Medusessa. 
Työ pureutuu länsimaiseen arkeen ja kulutustottumuksiin taiteellisin asentein ja keinoin. Roskaretkien synnyttämät teokset ovat monialaisia valokuvista ja installaatioista Roskisdyykkarin päiväkirjaan.

Sivulla on myös lyhyt esitys 1992 tehdystä ympäristötyöstä ROSKAA, erään kaatopaikan arkeologiaa, jossa kaivaudutaan käytöstä poistetun jättikaatopaikan sisuksiin.

Pääsivun oikean laidan kuvia ja tekstejä klikkaamalla avautuu työkokonaisuuksia 
∗ Kaikki turkoosinsiniset tekstit toimivat linkkeinä.
∗ Sivuston
kuvat ovat klikattavissa suurempaan kokoon.

© Timo P. Vartiainen

 

Home Garbology Environmental Art Project studies what kind of treasures families put into general waste bins and recycling bins; in the project, I follow the steps of dumpster diver in Helsinki (Finland), Barcelona (Spain), Quebec (Canada) and St. Petersburg (Russia). The project looks at Western everyday life and consumer habits. The works involve several fields of art from photographs to installations and diaries.
The side menu contains a selection of material from the environmental project RUBBISH: The Archaeology of a Dump (1992–2008), in which the artists dug themselves into the inside of a gigantic dump that had been closed down.

You can enlarge the photos of the website by clicking them. You can see the content of the links by placing the cursor on the link.

© Timo P. Vartiainen

Kutsari-Kluuvingall

Garbologia, “roskatiede” on amerikkalaisen arkeologi William Rathjen (1945–2012) 1970-luvulla lanseeraama termi arkeologiasta, joka tutkii tämän päivän ihmisen jättämiä jälkiä, roskaa ja kaatopaikkoja. Äsken poisheitetty roskapussi voi olla yhtä kiinnostava ja tärkeä kohde kuin esihistoriallinen tunkio; roskapussimme sisältö kertoo meistä ilmeikkäämmin ja totuudenmukaisemmin kuin itse koskaan haluaisimme tunnustaa!

Tietenkin olin seikkaillut pikkupoikana 1970-luvun perinteisellä kaatopaikalla. 1980-luvun alussa olin töissä arkeologisella kaivauksella ja vaikutuin rautakautisesta asuinmäestä ja viikoista kauniilla elokuisella niityllä. Taideopiskelijana 1980-luvulla tein painografiikkaa käyttäen aineksina roskaa. Tästä kaikesta innoittuneena, sekä pioneeri William Rathjen esimerkistä, tein keväällä 1992 tanskalaisen maisema-arkkitehti Henrik Jensenin kanssa garbologisen kaivauksen 12 vuotta aiemmin (1980) poistetulla kaatopaikalla Helsingin Iso-Huopalahdessa. Työmme nosti päivänvaloon 14 vuotta kaatopaikan sisuksissa maannutta oudon hyväkuntoisia esineitä ja ruokaa, kuten tuoreelta näyttävä kurkku. Kodin garbologiassa olen kiinnostunut siitä kun kodin tavaroista on juuri tullut ”roskaa” ja ne ovat vielä pelastettavissa.

Taiteilijana olen tehnyt mm. pitkiin kävely- ja liftausmatkoihin perustuvaa taidetta pitkin Eurooppaa sekä muuta ulkoilmataidetta. Taiteeni taustalla on ympäristöaktivismia ja luontoharrastuksia alkaen 1970-luvun puolivälistä.

Timo P. Vartiainen Suomen Taiteilijaseuran sivulla:
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/timo-p-vartiainen

K I I T O S !
Koneen Säätiö (työskentely 2012–2013), Suomen Kulttuurirahasto (näyttely 2014)
ja Alfred Kordelinin säätiö (työskentely 2018).
Dan Hastings (Montreal),  Montserrat Vendrell (Barcelona), ja monet muut projektini kohottajat. Lukemattomia kirjoituksia sanataiteilivat Anni Kytömäki (Nokia), Mari Räsänen (Helsinki) ja Maarit Verronen (Helsinki).

Omakuva-Montreal

T. P. Vartiainen in Montreal, Canada

Garbology, “the study of refuse” is a term launched by archaeologist William Rathje (1945–2012) from Arizona in the 1970s; it refers to archaeology that studies the traces people leave, that is, rubbish and dumps. A trash bag that is thrown away today can be as interesting and important as a pre-historic refuse heap. The content of our garbage bag can tell about us more vividly and truthfully than we would ever want to do ourselves.

Of course, I ventured into a traditional dump of the 1970s already as a little boy. In the early 1980s, I worked at an archaeological excavation – and was impressed by the Iron Age dwelling site and the weeks I spent on the August meadow. When I studied art in the 1980s, I did prints with rubbish as my material. Inspired by all this and the example of the pioneer Rathje, I did, in 1992 and together with the Danish landscape architect Henrik Jensen, “an archaeological excavation” at a dump that had been closed down in Helsinki. The project brought into daylight many objects and food stuffs that were in surprisingly good condition after having lain in the dump since 1978. In Home Garbology, I am interested in things from people’s homes that have just turned into “rubbish” but can still be saved and used.

My art springs from my background: I have been an environmental activist and nature enthusiast since the 1970s. As an artist, I have carried out, for example, long trekking and hitchhiking projects in several parts of Europe; I have also made other types of outdoor art, with engagement in many fields of art.

THANKS TO:
Financial support: Kone Foundation (working 2012–2013), Finnish Cultural Foundation (exhibition 2014) and Alfred Kordelin Foundation (working 2018).
Dan Hastings (Montreal, Canada), Anni Kytömäki (Nokia, Finland), Mari Räsänen (Helsinki, Finland), Montserrat Vendrell (Barcelona, Spain), Maarit Verronen (Helsinki, Finland) and many others who have supported my projects.


HELSINKI RESTAURANT -työssä kartoitan kuukauden ajan helsinkiläisten taloyhtiöiden sekajäte- ja kierrätysroskisten menu’ta dyykkaamalla syötäväksi kelpaavaa ruokaa.
Helsinki Restaurant

In the work of HELSINKI RESTAURANT, I map out the menu of mixed waste
and recycling boxes in the Helsinki Metropolitan Areas by collecting edible food.
My endeavor is to live with ’junk food’ for about a month.
Helsinki Restaurant

 


Vuoden 2018 dyykkiretkien saalis on 263 kg ”roskaa” sisältäen 903 esinettä / esinesarjaa. Retkiä tein 51 kertaa jalan tai polkupyörällä ja käytin niihin aikaa tasan sata tuntia. Sivulle pääset klikkaamalla Roskaa 2018 / Rubbish 2018.

 


Joku vippaa tavaran sekajäteroskiin,
taiteilija onkii sen ylös,
liittää sen kokoelmaansa,
rakentaa siitä näyttelyn,
löytää ihmisiä,
jotka antavat poisheitetylle comebackin

Sivulle pääset klikkaamalla Poisheitetyn comeback  tai klikkaamalla tämän sivun oikean laidan kuvaa pannumyssystä.


L U K E M A T T O M I A  K I R J O I T U K S I A

Kolmen kirjailijan / runoilijan uniikkia tekstitaidetta avautuu klikkaamalla
Lukemattomia kirjoituksia. Tekstitaiteeseen yllytti Kodin garbologia -valokuvat.

ANNI_alkup25huhti

A n n i  K y t ö m ä k i  :  H y d r a u l o s
M a r i  R ä s ä n e n  :  H e i t t ä ä  p o i s
M a a r i t  V e r r o n e n  :  T u r h a t  a s i a t ,  m a t k a k e r t o m u s

 


ROSKA ON LUKSUSTA -työ toteutui Suomen sadan vuoden itsenäisyyden
juhlavuotena 2017 kahdentoista dyykkauksen sarjana.
Sivulle pääset klikkamalla Roska on luksusta tai klikkaamalla pääsivun oikean
laidan kuvia. Dyykkisarja nähtiin livenä Helsingin taidemuseo HAMkulmassa
19.1.–25.3. 2018. Näyttelydokumentti: HAMkulma.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Mainokset